Sunday, May 8, 2016

பிரிவில் எழுது!

தூரத்தால் பிரிந்துதான் இருக்கிறாய்..
நானும்
பிரிந்து போய்விடு என்றுதான் சொல்கிறேன்
ஆனால் பிரிவு ஒரு மேஜிக் என்பதை
உணர்ந்து
சிரிக்கிறாய் நீ!
தவிக்கிறேன் நான்!
பிரிவின் தவிப்பு யாருக்காக
என்பதில் இருக்கிறது
வாழ்வின் இன்னொரு மேஜிக்!

-இன்று மே8
வாழ்த்துகள் என் கண்மணி!